Framtiden behöver lärare. Är du en av dem?

Studera till lärare vid Campus GotlandÄr du intresserad av läraryrket? Uppsala universitet ger tre lärarprogram på Campus Gotland i höst.

Vill du göra barns vardag meningsfull och lärorik och ha ett omväxlande arbete med ett ledaransvar? Om du vill ha ett av världens viktigaste jobb och arbeta som förskollärare, lärare i förskoleklass - grundskolans årskurs 1–3 eller lärare i grundskolans åk 4- 6 ska du läsa något av våra tre lärarprogram. Utbildningen ger dig kunskaper och redskap för att ta tillvara elevers nyfikenhet och sätta den kunskapen i ett nytt och större sammanhang. Du tränar dig också i att planera och hålla egna lektioner.

Livet på Campus Gotland

Om du väljer att studera till grundskollärare på Campus Gotland kan vi lova dig att du kommer att Plugga till lärare på Campus Gotalndvara i en småskalig och unik studiemiljö med nära kontakt mellan studenter och lärare. Läs mer om att plugga hos oss.

På lärarutbildningarna är vi i små undervisningsgrupper och genom praktikveckor (VFU) och en dag i veckan på en skola har du kontinuerlig kontakt med skolans vardag.

På alla våra lärarprogram har du möjlighet till en utlandstermin på ett universitet i Europa eller praktik, alltså VFU-placering i utlandet. Lärarstudenter vid Campus Gotland har till exempel valt att göra sin praktik på skolor i Tjeckien, Spanien och Skottland.

Jobba under själva utbildningen

Utsikterna till arbete efter lärarexamen är mycket goda och väljer du att studera något av de två grundlärarprogrammen har du redan under utbildningen en möjlighet att arbeta på en grundskola ”på riktigt” genom Region Gotlands läraraspirantprogram. Det betyder kortfattat att du erbjuds en möjlighet att arbeta på en grundskola schemalagt en dag i veckan (20 %) parallellt med studierna. Förutom lön, får du som lärarasprirant, tillämpa dina teoretiska kunskaper från din utbildning i praktiken. Du får därmed konkreta erfarenheter av läraryrket, utöver de obligatoriska praktikveckorna på skolor (det som kallas VFU eller verksamhetsförlagd utbildning).

Om du inte är intresserad/har möjlighet att jobba som läraraspirant erbjuder vi garanterad praktik på en av våra många partnerskolor en dag i veckan varje vecka.

ANMÄLAN ÄR ÖPPEN 15 MARS - 15 APRIL 2019

Gör så här om du vill söka till våra lärarprogram i höst:

  1. Skapa ett användarkonto på antagning.se om du inte har ett sedan tidigare. Om du redan är student vid något universitet eller högskola och har ett studentkonto, ska du använda det för att logga in och göra din anmälan
  2. Logga in på antagning.se
  3. Gör din anmälan till Förskollärarprogrammet,  Grundlärarprogrammet f - 3 eller Grundlärarprogrammet 4 - 6 från och med 15 mars och absolut senast 15 april 2019.