Karriärtorsdag - Liten sömnskola – få en bättre sömn med KBT

  • Date: –12:45
  • Location: Campus Gotland Sal C10
  • Organiser: Studenthälsan vid Campus Gotland
  • Contact person: Sofie Westberg
  • Föreläsning

Att ha sömnproblem påverkar både studierna och hälsan. Sofie Westberg på Studenthälsan erbjuder grundläggande sömnkunskap och tips för att förebygga sömnproblem.