I höst kan du läsa till distriktssköterska i Visby!

Vill du gå en utbildning som ger dig möjlighet att jobba med människor i alla åldrar och inom många olika områden?

Då är specialistprogrammet till distriktssköterska som startar på Campus Gotland i höst något för dig! Programmet är en akademisk yrkesutbildning på avancerad nivå för dig som redan är legitimerad sjuksköterska.

Denna specialistutbildning på två och en halv termin ger dig en stor bredd men med fördjupade kunskaper och färdigheter inom bland annat barnhälsovård, elevhälsa, primärvård, hemsjukvård och palliativ vård. Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektivet löper som en röd tråd genom hela utbildningen.

Som distriktssköterska väljer du ett självständigt, varierande yrke där du arbetar hälsofrämjande och omvårdande i ett mångkulturellt samhälle. Arbetsuppgifterna är varierande. Du arbetar med personer i olika åldrar, från de nyfödda barnen till den äldre befolkningen.

Du kan också söka dig till forskning, undervisning, metodutveckling eller vidareutbilda dig inom folkhälsoarbete, astma/kol, diabetes, inkontinens eller amning. Vilken väg du än väljer så finns där ett stort behov av distriktssköterskans kunskaper.

Läs mer om Distriktssköterska - Specialistsjuksköterskeprogrammet, 75 hp.

Anmälan är öppen 15 februari - 15 mars

Gör så här om du vill söka till höstens intag till Distriktssköterska - Specialistsjuksköterskeprogrammet, 75 hp:

  1. Skapa ett användarkonto på antagning.se om du inte har ett sedan tidigare
  2. Om du redan är student vid Uppsala universitet och har ett studentkonto, ska du använda det för att logga in och göra din anmälan
  3. Logga in på antagning.se
  4. Gör din anmälan till Distriktssköterska - Specialistsjuksköterskeprogrammet senast 15 mars 2018
  5. Kontrollera om du behöver skicka in papper som styrker behörighet och för urval.

Har du frågor om programmet?

Kontakta gärna Studentservice (farmaci, medicin och vård) för mer information kring specialistutbildningen till distriktsjuksköterska i Visby:

E-post: vardstudievagledning@uadm.uu.se
Telefon: 018-471 50 75