Forskning

Det pågår forskning vid de flesta institutioner med verksamhet i Visby. Det är dock forskningen inom ett par ämnen som är unika för just Campus Gotland, nämligen inom vindenergi, kulturvård samt inom speldesign.

Kulturarvsnoden: en forskningsnod vid Campus Gotland

Kulturarv (eng. cultural heritage studies) är idag ett växande forskningsfält vid många lärosäten. På Campus Gotland, beläget i världsarvet Hansestaden Visby, finns Kulturarvsnoden. Den utgår framförallt från forskning inom kulturarvsproduktion och kulturarvets förvaltning och tillvaratagandet av dess värden på hållbara sätt.