Forskning

Det pågår forskning vid de flesta institutioner med verksamhet i Visby. Det är dock forskningen inom ett par ämnen som är unika för just Campus Gotland, nämligen inom vindenergi, kulturvård samt inom speldesign.

Månadens forskare

Månadens forskare

Med Månadens forskare vill vi lyfta fram forskningen som bedrivs vid Campus Gotland.

Kulturarvsnoden vid Campus Gotland

Kulturarvsnoden, ett forskningsprojekt vid Campus Gotland som handlade om kulturarvsproduktion och kulturarvets förvaltning och tillvaratagandet av dess värden på hållbara sätt, startade 2016 och avslutades 2018.