Campus Gotland

Månadens forskare vid Campus Gotland

Stefan Ivanell

Stefan berättar om sin forskning om hur man tar energi ur vinden.

I universitetets Mål och strategier för Campus Gotland fastslås att Campus Gotland ska vara en plats för framstående forskning.

I dagsläget har 20 av universitetets institutioner verksamhet vid Campus Gotland och det bedrivs forskning inom de flesta av dem.

Med "Månadens forskare" vill vi lyfta fram något om forskningen som bedrivs vid Uppsala universitet - Campus Gotland.

Som person nummer tolv vill vi presentera Stefan Ivanell, universitetslektor vid institutionen för geovetenskaper.