Karriärtisdag om stresshantering

Sofie Westberg från Studenthälsan ger en föreläsning om vad stress är och hur du hanterar vardaglig och studierelaterad stress på ett bra sätt.