Karriärtorsdag om Studieteknik – planering och struktur

  • Datum: –12.45
  • Plats: Campus Gotland Sal C10
  • Arrangör: Studenthälsan vid Campus Gotland
  • Kontaktperson: Sofie Westberg
  • Föreläsning

Sofie Westberg från Studenthälsan berättar om vikten av planering och repetition och hur du kan förbättra din studieteknik.