Nya utbildningar vid Campus Gotland hösten 2014

18 december 2013

Från och med höstterminen 2014 startar ett antal nya utbildningar vid Uppsala universitet - Campus Gotland som vi gärna vill lyfta fram.

Kandidatprogram i företagsekonomi, 180 hp
Kandidatprogrammet i företagsekonomi kommer vid sidan av huvudämnet att erbjuda kurser i bland annat Liberal arts. Syftet är att bredda ekonomstudenternas kunskaper och därmed öka deras förståelse för ekonomiämnet och dess roll i samhället.

Kandidatprogram i ledarskap, kvalitet och förbättring, 180 hp
Kandidatprogrammet i ledarskap, kvalitet, förbättring fokuserar kring kunskaper och färdigheter i förändringsarbete.  Där ingår bland annat kurser inom kvalitetsutveckling, ledarskap och projektledning.

Kandidatprogram i miljövetenskap, 180 hp
Programmet är ett tvärvetenskapligt kandidatprogram som behandlar miljöproblemens innebörd och orsaker samt förutsättningar och lösningar för en hållbar resurshushållning. Utbildningen fokuserar på miljöutmaningar kopplade till  biologisk mångfald, ekosystemtjänster och naturresurser.

Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap, 180 hp
Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap innehåller kurser som ger ingenjörsmässiga färdigheter och förhållningssätt för arbete inom det industrielltekniska området. Förutom grundläggande ingenjörskunskaper ger programmet bland annat kompetens inom kvalitetsutveckling, produktionsledning och förändringsledning.

 

Kandidatprogram i arkeologi och antik historia, 180 hp

Arkeologi och antik historia är ett nytt kandidatprogram i Uppsala och på Campus Gotland i Visby. Programmet passar den som vill ha en gedigen utbildning i skandinavisk och global arkeologi, osteologi, de antika grekisk-romerska kulturerna, faraoniska Egypten och forntida Mesopotamien. 

 

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp
Uppsala universitet övertar Sjuksköterskeprogrammet från Karolinska Institutet från och med höstterminen 2014.

Juridiskt grundår, 60 hp
Grundläggande utbildning i offentlig rätt och civilrätt. Juridisk grundår ger möjlighet till studieplats på Juristprogrammet i Uppsala från termin 3 och kan även  kombineras med kandidatprogram i andra ämnen.

Mer information om utbildningarna kommer längre fram.
Utbildningarna blir sökbara via Antagning.se från och med 15 mars 2014.