Vinnova beviljar medel till projektet Finansiell och reell ekonomi

21 november 2013

Adri de Ridder, universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen och verksam vid Campus Gotland har av Vinnova beviljats medel för projektet Finansiell och reell ekonomi inom utlysningen Forskning om finansiella marknader – planeringsbidrag.

Bidraget om närmare 200 000 kr ska bekosta en förstudie. Målet med projektet är att tillgängliggöra data om ägandeförhållanden inom företag listade på Stockholmsbörsen i syfte att underlätta forskning på området.