38 000 antagningar till vårterminen 2014

8 januari 2014

Efter det andra urvalet till vårterminen 2014 har Uppsala universitet gjort 38 341 antagningar till kurser och program, en ökning med 17 procent jämfört med vårterminen 2013. Ökningen utgörs till stor del av studenter som tillkommit genom bildandet av Campus Gotland.

Söktrycket till vårterminen 2014 var större än någonsin. Nu är det andra urvalet klart och antagningsbesked är på väg ut till studenterna. Totalt har 38 341 antagningar gjorts till Uppsala universitet våren 2014, jämfört med 32 707 vårterminen 2013.

Antalet antagninar till Campus Gotland är 5 023, en ökning med fem procent jämfört med Högskolan på Gotlands siffra för vårterminen 2013. Antalet antagningar till kurser och program som ges i/från Uppsala är 33 319, en ökning med knappt två procent mot i fjol.

Totalt har 24 243 reservplaceringar gjorts, vilket är mer än dubbelt så många som för vårterminen 2013 (+109 %). Av dessa är 8 839 vid Campus Gotland (+69 % mot VT 2013) och 15 389 vid kurser & program i Uppsala (+33 %).

För dig som är ny student har vi samlat en massa matnyttig information här. Du är också varmt välkommen till reccemottagningen den 17 januari!

 

Svårast att komma in på efter urval 2 är följande program:

Sorterade efter gymnasiebetyg (utan kompletterande betyg)

 1. Psykologprogrammet 22,10
 2. Läkarprogrammet 22,00
 3. Juristprogrammet 21,10
 4. Dietistprogrammet 20,90
 5. Ekonomie kandidatprogram 20,75

Motsvarande lista för VT 2013

 1. Läkarprogrammet 22,10
 2. Psykologprogrammet 21,91
 3. Juristprogrammet 21,20
 4. Dietistprogrammet 20,94
 5. Program med inriktning mot personal och arbetslivsfrågor 20,50

Sorterade efter högskoleprov

 1. Bastermin Reserverad plats på civilingenjörsprogram 1,75
 2. Läkarprogrammet 1,70
 3. Psykologprogrammet 1,70
 4. Bastermin Reserverad plats på högskoleingenjörsprogram 1,55
 5.  Juristprogrammet 1,40
 6. Dietistprogrammet 1,40

Motsvarande lista för VT 2013

 1. Läkarprogrammet 1,7
 2. Psykologprogrammet 1,7
 3. Bastermin Reserverad plats på Civ ing prog eller högskoleing prog 1,65
 4. Dietisprogrammet 1,4
 5. Juristprogrammet 1,4