Går det att granska finansmarknaden?

8 januari 2014

Matilda Dahl, universitetslektor i företagsekonomi vid Campus Gotland skriver i Veckans Affärer om de svårigheter som finns när det gäller granskningar av finansmarknaden.

Artikeln finns att läsa här: http://www.va.se/vaskribent/fickformat/gar-det-att-granska-en-instabil-finansmarknad-594734