Rekordmånga sökande till internationella masterprogram

16 januari 2014

Inför hösten 2014 har 7 132 personer sökt till något av Uppsala universitets internationella masterprogram, en ökning med hela 52 procent sedan 2013. De nya masterprogrammen i företagande och ledning står för en stor del av ökningen.

Av de 7 132 unika individer som sökt till Uppsala universitets internationella masterprogram är det 3 325 som valt ett av våra program som förstahandsalternativ – 60 procent fler än 2013. Det är de överlägset högsta siffrorna för Uppsala universitet sedan studieavgifter för internationella studenter infördes till hösten 2011.

En stor del av ökningen utgörs av sökande till de nya masterprogrammen i företagande och ledning, som tillsammans har 501 förstahandssökande och 1 622 sökande totalt. Flera av dessa program har placerat sig direkt på topplistan över de mest populära programmen.

– Äntligen ser vi en tydlig vändning i antalet sökande sedan studieavgifterna infördes 2011. Vi har gjort stora satsningar på rekryteringen av internationella studenter till våra masterprogram, och det är fantastiskt roligt att se att intresset för både nya och befintliga program nu ökar så kraftigt, säger Uppsala universitets rektor Eva Åkesson.

Antalet förstahandssökande till de sedan tidigare befintliga programmen ökade med 29 procent. Den största ökningen i absoluta tal räknat fick Magisterprogrammet i internationell investeringsrätt, som i år fick 109 förstahandssökande mot fjolårets 41.

Populärast var i år (liksom i fjol) Masterprogrammet i freds- och konfliktstudier med 273 förstahandssökande, en ökning med tio procent. Här nedanför kan du se listan över våra fem mest populära program.

Topp 5

Våra fem internationella masterprogram med flest förstahandssökande till hösten 2014. (2013 års siffra och ökning/minskning inom parentes.)

  1. Masterprogrammet i freds- och konfliktstudier 273 (249, +10%)
  2. Masterprogrammet i hållbar utveckling 179 (157, +8%)
  3. Masterprogrammet i företagande och ledning – management of international business 141 (nytt program)
  4. Masterprogrammet i datavetenskap 133 (73, +82%)
  5. Masterprogrammet i företagande och ledning – entrepreneurship 127 (nytt program)