Universitetets närvaro i Visby möjliggör forskningsprojekt med gotländska företag

22 januari 2014

För nästan 15 år sedan bildades Högskolan på Gotland. För ett halvår sedan lades den ner – för att ombildas till Uppsala universitet - Campus Gotland.

Det är inte bara Gotland som kommer kunna dra nytta av samgåendet i form av forskningsutveckling och samverkan med näringslivet. Även Uppsala hoppas på ett bredare kontaktnät och bättre tillgänglighet till det gotländska världsarvet.

Läs mer i intervjun med Olle Jansson, rektorsrådet vid Campus Gotland och Oskar Pettersson, projektledare vid planeringsavdelningen på universitetet: http://www.svensktnaringsliv.se/regioner/gotland/gor-foretagsproblem-till-forskningsprojekt_211492.html