Bättre rutiner för sen anmälan införs

28 januari 2014

Idag är det möjligt att söka till universitetets utbildningar även efter sista ansökningsdag. De sökande kan sedan antas i mån av plats. Men rutinen har lett till krånglig administration och sena besked för de sökande och därför har nu Uppsala universitet som första lärosäte i landet beslutat att inte öppna för sen anmälan förrän i juli.

-    Genom att stänga för anmälan direkt efter sista ansökningsdag och sedan åter öppna för anmälan på de utbildningar där det verkligen finns plats efter första urvalet ökar vi tydligheten för studenterna samtidigt som vi använder befintliga resurser på ett bättre sätt, säger Karin Apelgren, chef på Studentavdelningen, Uppsala universitet.

Sista ansökningsdag för höstterminens kurser och program är den 15 april. Även efter detta datum kan sökande få en plats, eller en reservplats, genom att anmäla sig på antagning.se. Med det system som gäller idag droppar ansökningar in under en mycket lång period från april till höstterminens start. I många fall är sannolikheten att få en plats mycket liten, då söktrycket är högt för ett stort antal utbildningar. Samtliga ansökningarna måste, trots detta, behandlas på ett riktigt sätt och de sökande får vänta mycket länge på besked om antagning.

Bekymret, som universitetet delar med övriga lärosäten, är att administrationen blir omfattande samtidigt som de sökande får sena och ofta negativa besked. Uppsala universitets beslut innebär att man i år stänger för sen anmälan 16 april och öppnar igen i samband med att de som sökt i tid får sina antagningsbesked i mitten av juli - och då enbart för de utbildningar där det finns en realistisk chans att få en plats.

-    Vi har diskuterat detta noggrant internt och det finns en samstämmighet att det blir bättre både för oss och för de sökande, säger Karin Apelgren.