Fler program vid Uppsala universitet

4 februari 2014

Foto: Mikael Wallerstedt

Nu finns kursutbudet för 2014/2015 ute på Uppsala universitets webb, www.uu.se. Totalt ges 134 program och 2079 kurser vid Uppsala universitet nästa läsår. Det är fler program och något färre kurser än under pågående läsår.

- Det ligger en samhällstrend i det. Fler vill läsa på program. En orsak kan vara att man tycker det är skönt med en planerad studiegång, säger Karin Apelgren, chef för Studentavdelningen vid Uppsala universitet.

Nästa läsår startar sju nya grundprogram vid Uppsala universitet, varav de flesta ges på Campus Gotland.
 
I somras invigdes Uppsala universitets nyaste campus i Visby och redan förra hösten startade ett tiotal program på Campus Gotland.

- Det blev mycket nytt i och med starten för Campus Gotland. Nu jobbar alla vetenskapsområdena ihop med Campus Gotland och det finns stora möjligheter att nå Campus Gotlands fulla potential, säger Karin Apelgren.

Till exempel Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng (hp) och kursen Juridiskt grundår, 60 hp (som bland annat kan ge möjlighet till studieplats på Juristprogrammet i Uppsala) ges i både Uppsala och i Visby från hösten.

Antalet utbildningar vid Uppsala universitet
Läsåret 2013/2014:
Kurser: 2 101
Program: 128

Läsåret 2014/2015:
Kurser: 2 079
Program: 134

Nya program på grundnivå (läsåret 2014/2015
)
Studieort Uppsala
Fysioterapeutprogrammet, 180 hp
Kandidatprogram i musikvetenskap, 180 hp
 
Studieort Visby
Kandidatprogram i företagsekonomi, 180 hp
Kandidatprogram i ledarskap – kvalitet – förbättring, 180 hp
Högskoleingenjörsprogram i kvalitetsutveckling och ledarskap, 180 hp
Kandidatprogram i miljövetenskap, 180 hp


Studieort Uppsala och/eller Visby
Kandidatprogram i arkeologi och antik historia, 180 hp

Här hittar du alla program och kurser vid Uppsala universitet