Nytt program i miljövetenskap på Campus Gotland

13 februari 2014

I höst startar Kandidatprogrammet i miljövetenskap vid Uppsala universitet - Campus Gotland. Miljövetenskapliga frågeställningar ingår i många andra utbildningar, men att få en helhetsyn och en central samlingspunkt för miljövetenskap är något nytt. Miljövetenskap har inte funnits som huvudämne tidigare vid Uppsala universitet.

Programmet har en naturvetenskaplig tyngdpunkt med fokus på ekosystemtjänster, biologisk mångfald och ett hållbart utnyttjande av naturresurser på olika skalor i tid och rum.

Samtidigt finns genomgående ett samhällsvetenskapligt anslag med analyser och problemlösningar ifrån flera perspektiv. Utbildningens övergripande mål är att ge kunskaper och beredskap för att hantera frågor om hur vi kan tillgodose våra grundläggande behov i en värld där fler och fler vill ha högre levnadsstandard. Programmet blir ytterligare ett bidrag till Uppsala universitets arbete för en bättre värld.

- För att finna lösningar till miljöutmaningarna i stort och smått behöver vi systemkunskaper och gränsöverskridande arbetssätt, vilket också är centralt och profilerande för programmet, säger Karin Bengtsson, programansvarig på kandidatprogram i miljövetenskap.

Studieorten Gotland innebär utmärkta möjligheter till exkursioner, praktiska övningar och fallstudier med lokal anknytning på centrala teman inom programmet. Studenterna kommer att ha regelbunden kontakt med arbetslivet för samverkan och diskussion kring aktuella frågor och projekt inom miljö- och hållbarhetsområdet.

 

Se en filmpresentation av programmet

Läs mer om programmet