Med anledning av artiklar i lokalmedia

14 februari 2014

Uppmärksamheten på den förtroendekris som uppstått i universitetsledningen får för närvarande stor uppmärksamhet i Uppsalamedierna.

Frågan ligger nu på konsistoriets bord. Det är en intern process som följer universitetets arbetsordning. Vid konsistoriemötet den 20 februari kommer de berörda parterna att få beskriva sin bild av situationen. Ett uppföljande styrelsemöte är planerat, exakt tidpunkt för detta är dock ännu inte fastställd.


Tidigare information.