Rekordmånga vill skriva högskoleprovet

20 februari 2014

Fler väljer att skriva högskoleprovet. Av de lärosäten som arrangerar högskoleprovet är ökningen allra störst vid Uppsala universitet. 44 procent fler skriver provet vid Uppsala universitet i vår än förra våren. - Det är verkligen rekord, säger Eva Regnér, huvudprovledare i Uppsala.

En stor del av ökningen beror på att Uppsala universitet sedan i höstas även arrangerar provet i Visby. Men även vid provorterna i Uppsala län är ökningen markant. 33 procent fler skriver provet i Uppsala län jämfört med förra våren. Även nationellt väljer fler att skriva högskoleprovet. Trenden att fler anmäler sig till provet har pågått sedan hösten 2011, men ökningen är extra markant till vårens prov. Eva Söderman, chef för enheten för studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet, ser flera orsaker till ökningen:
- Det finns en osäkerhet kring det nya gymnasiebetygssystemet* och hur urvalet kommer att slå. Många väljer att också skriva högskoleprovet för att få fler möjligheter att komma in på universitetet.

Nedre gräns för godkänt
Regeringens förslag att införa en nedre gräns för att få godkänt på högskoleprovet är en annan faktor. Utbildningsminister Jan Björklund vill att provresultat under 0,5 inte ska godkännas. (2,0 är maxpoäng på Högskoleprovet.)
- Fler känner att de måste skriva för att få bättre resultat på provet, tror Eva Söderman.
Vidare påpekar hon att många märkt av att det blivit svårare att komma in på betyg på många program och kurser. Urvalsgruppen för högskoleprovet blir allt mer betydelsefull för de som vill läsa på högskolor och universitet.

Provdatum 5 april
Anmälan till Högskoleprovet görs via www.hogskoleprov.nu. Sedan är det universitet och högskolor på respektive provort som håller i arrangemanget. Uppsala universitet organiserar den 5 april högskoleprovet i Uppsala, Gimo, Enköping, Tierp och Visby.
- Det är verkligen rekord i år! Det gör att vi behöver fler personal och fler lokaler, säger Eva Regnér.

Antalet anmälda till Högskoleprovet som arrangeras av Uppsala universitet:
Vårterminen 2013: 2 892 personer
Höstterminen 2013: 3 236 personer, varav Visby: 224
Vårterminen 2014: 4 108 personer, varv Visby:  335
Källa: Universitets- och högskolerådet (UHR)

*Gy11
Första kullen elever med betyg enligt nya så kallade Gy11 går ut gymnasiet i sommar. I vår kan de för första gången söka till universitet och högskolor.

Läs mer i UHR:s pressmeddelande.