Tre av nio rådsprofessorer till Uppsala

12 mars 2014

Vetenskapsrådet har för första gången tagit beslut om bidrag inom rådsprofessorsprogrammet. Av totalt nio beviljade bidrag gick tre till Uppsala universitet.

Syftet med Vetenskapsrådets nya satsning Rådsprofessorsprogrammet är att ge de mest framstående forskarna i landet möjlighet att koncentrera sig på sin forskning. De ska få förutsättningar att planera långsiktigt och ta risker – och åstadkomma banbrytande forskningsresultat.

Anslagen är på 5 miljoner kronor per år under tio år och har nu delats ut till nio svenska professorer. Tre av dessa arbetar vid Uppsala universitet, vilket innebär att Uppsala är framgångsrikast i landet i denna mycket speciella satsning. De tre professorerna är materialfysikern Olle Eriksson, genomforskaren Kerstin Lindblad-Toh och evolutionsbiologen Hans Ellegren.

-    Det här är jättekul, och gör att vi kan satsa djärvt och förutsättningslöst. Det här anslaget har ett värde utöver det ekonomiska i och med att det utgör ett erkännande och ger en sorts vetenskaplig legitimitet, säger Hans Ellegren.

Ansökningarna har bedömts i ett tvåstegsförfarande. I första steget av ämnesrådsledamöter och externa expertgranskare. I det andra av Det Frie Forskningsråd i Danmark. Utifrån rekommendationerna från Det Frie Forskningsråd har Vetenskapsrådets generaldirektör sedan beslutat om att bevilja nio forskare bidrag.

Totala antalet sökande var 301 personer och beviljandegraden var därmed låg, kring tre procent. Bidraget inom rådsprofessorsprorammet kommer att utlysas vartannat år och att på så sätt bygga upp en satsning som omfattar den grupp forskare verksamma vid svenska lärosäten som bedöms ha de allra högsta kvalifikationerna.