Internationell masterutbildning alltmer populär

25 april 2014

Urval 2 i antagningen till internationella masterprogram vid Uppsala universitet är nu klar. Antal antagna har ökat med 26 procent.

Förra hösten antogs 730 studenter till internationella masterutbildningar vid Uppsala universitet. Till höstens masterutbildningar har 923 studenter antagits. Det är en ökning med 26 procent.

Av de antagna är 418 utomeuropeiska studieavgiftsskyldiga studenter. Det är en ökning med 41 procent jämfört med förra hösten då 297 studenter antogs.

Under det senaste året har Uppsala universitet gjort särskilda rekryteringsinsatser för att locka studenter till den internationella masterutbildningen. Bland annat har man satsat på digital marknadsföring med googleannonsering och särskilda serviceinsatser för intresserade studenter med personligt stöd och support. Uppsala universitets nya webbplats som är anpassad till läsplattor och mobiler har också ökat tillgängligheten för målgruppen.

- Det är positivt och glädjande att vårt strategiskt riktade arbete och insatser visar resultat, säger rektor Eva Åkesson. Vi lever i en alltmer globaliserad värld och fler internationella studenter skapar en rikare studiemiljö. Alla Uppsalastudenter – och lärare – får redan på hemmaplan lära sig att verka i internationell miljö, vilket i sig är en kvalitetsfaktor.

Flest antagna har masterprogrammen i internationell hälsa, hållbar utveckling och inbyggda system. Bland de utomeuropeiska studieavgiftsskyldiga är masterprogrammet i datavetenskap störst.