Högtryck för sommarkurser

5 maj 2014

Nu har antagningsbeskeden gått ut inför sommarens kurser vid 27 universitet och högskolor. 2 726 sommarstudenter har blivit antagna vid Uppsala universitet. Av dessa kommer 821 att följa kurser som ges av Campus Gotland.

Av 46 730 behöriga sökande i hela Sverige totalt får 21 202 erbjudande om plats. Knappt två tredjedelar av de sökande och antagna är kvinnor.

Jämfört med förra året har söktrycket ökat med 5 procent medan antalet antagna har minskat med 2 procent.

Sedan 2010 har antalet sommarkurser vid Svenska universitet minskat med drygt 42 procent (från 660 för 2010 till 380 i år). Som en konsekvens av detta har antalet antagna minskat med drygt 37 procent (från 33 896 för 2010 till årets 21 202).

Totalt 10 209 behöriga sökte de 47 sommarkurser som erbjuds vid Uppsala universitet. Av dessa blev 2 746 antagna. 821 av dessa kommer att gå kurser på Campus Gotland.

Högst antagningspoäng vid Uppsala universitet har distanskursen Informationssystem A/sociala medier och webb 2.0 och kursen Det globala energisystemet.