Är du student och elitidrottare?

13 maj 2014

Uppsala universitet söker just nu dig som studerar och elitidrottar vid sidan av studierna. - Vi vill veta vilket stöd som den här gruppen behöver, säger Eva Söderman. Hon är ordförande för en arbetsgrupp vid universitetet som på uppdrag av rektor Eva Åkesson ska ta fram riktlinjer för hur universitetet ska arbeta för studenter som idrottar.

För att få en bättre bild av vilket stöd som är önskvärt öppnar i dag en enkät riktad till alla universitetets elitidrottande studenter. Med elitidrottare avses:

  • du som deltar i lagidrott i någon av de två högsta nationella serierna.
  • du som tävlar individuellt på lägst nationell mästerskapsnivå och/eller i landslag.

Även studenter som har ambitionen att bli elitidrottare eller som har avbrutit sin elitidrottskarriär är välkomna att svara på enkäten.

Enkät till elitidrottare
Här hittar du enkäten: http://doit.medfarm.uu.se/kurt6324. Den är öppen till och med den 2 juni och kommer även att skickas på e-post till nationer, kårer och föreningar som kan ha kontakt med studenter som idrottar på elitnivå.
- Vi hoppas att vi får in så många svar som möjligt, säger Eva Söderman.