Campus Gotland

Jobba på Campus Gotland

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.

Uppsala universitet - Campus Gotland är en arbetsplats med tät kontakt över ämnes- och institutionsgränser. I dagsläget arbetar ca 200 personer på plats i Visby. Dessa representerar 20 institutioner från samtliga vetenskapsområden, centrumbildningen Swedesd, universitetsbiblioteket via Almedalsbiblioteket samt Avdelningen för gemensam service och administration som svarar för det administrativa stödet.

Läs om Campus Gotland i korthet.

Campus Gotlands lokaler ligger mellan småbåtshamnen och Almedalen, i hjärtat av världsarvsstaden Visby. Läs mer om Visby och Gotland.

Lediga tjänster vid Campus Gotland