Utlandsstudier: Få hjälp med ansökan för utbytesstudier med start HT 2018

  • Datum: –13.45
  • Plats: Campus Gotland Betty Pettersons hus (dvs Hus D), på bottenvåningen
  • Arrangör: Internationella kansliet
  • Kontaktperson: Stephanie Noroozy
  • Studentevenemang

Har går det med din ansökan för utbytesstudier? Kom till oss med dina frågor och få goda råd om hur du kan tänka när du söker kurser och skriver din Academic Purpose Statement.

Ansökan för utbytesstudier höstterminen 2018 är öppen 22 oktober - 22 november.

Ps. Läs mer om vad Academic Purpose Statement innebär.