Utlandsstudier: MFS/Erasmuspraktik

Jonathan Schalk (internationell handläggare) ger en föreläsning om hur du kan samla data till ditt examensarbete/din uppsats i ett utvecklingsland eller EU-land.

Minor Field Studies (MFS) är ett stipendieprogram som riktar sig till kandidat- och masterstudenter som vill inhämta kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. Detta görs genom inhämtning av data till ett examensarbete i ett, av Sida/UHR, godkänt land under en period på 8 till 26 veckor. 

Föreläsningen om MFS/Erasmuspraktik kommer att sändas live via Facebookhttps://www.facebook.com/utbytesstudierUU/