Karriärtorsdag om Stresshantering – vad är stress och hur kan vi förebygga och hantera det?

  • Datum: –12.45
  • Plats: Campus Gotland Sal C10
  • Arrangör: Studenthälsan vid Campus Gotland
  • Kontaktperson: Sofie Westberg
  • Föreläsning

Sofie Westberg från Studenthälsan ger en föreläsning om vad stress är och hur du hanterar vardaglig och studierelaterad stress på ett bra sätt.