Campus Gotland PoP - 2018

  • Datum:
  • Plats: Campus Gotland Salarna B25, B27, B51, E31 och E35
  • Arrangör: Uppsala universitet - Campus Gotland
  • Kontaktperson: Gustav Melén
  • Studentevenemang

Välkommen till två dagar fyllda med populärvetenskapliga presentationer av studentuppsatser och examensarbeten!

31 maj och 1 juni 2018 arrangerar vi för första gången något som vi döpt till Campus Gotland PoP. Det handlar om att avgångsstudenter från ett antal program på Campus presenterar sina studentuppsatser och examensarbeten på ett populärvetenskapligt sätt.

Med evenemanget får studenterna en möjlighet att berätta för världen utanför sin klass om vad de har kommit fram till i sina uppsatser och arbeten.

För omvärlden (andra studenter, personal vid universitetet och allmänheten) innebär detta en möjlighet att få ta del av ny kunskap inom en rad olika områden. Du som är student och ännu inte börjat med din uppsats/ditt examensarbete kan se detta som ett tillfälle att inspireras.

Avgångsstudenter från följande kandidatprogram är med på Campus Gotland PoP:

- Byggnadsantikvarieprogrammet
- Föremålsantikvarieprogrammet
- Grundläraprogrammet
- Högskoleingenjörsprogrammet i kvalitetsutveckling och ledarskap
- Kandidatprogrammet i arkeologi och antik historia
- Kandidatprogrammet i företagsekonomi
- Kandiatprogrammet i ledarskap - kvalitet - förbättring
- Kandidatprogrammet i miljövetenskap
- Sjuksköterskeprogrammet

samt avgångsstudenter från följande magisterprogram:

- Magisterprogram i hållbart företagande och ledning
- Masterprogram i arkeologi

Alla studenter och all personal på Campus är välkomna!

Det detaljerade schemat för Campus Gotland PoP finns här.

Berätta att du kommer i Facebook-evenemanget för Campus Gotland PoP.