ÖB föreläser om försvarets utveckling på Gotland

  • Datum: –19.00
  • Plats: Campus Gotland Sal E22 (med ingång från Almedalsbibliotekets entré på Cramérgatan 1)
  • Arrangör: Campus Gotland och Gotlands Försvarsförening
  • Kontaktperson: Petra Lindberg
  • Föreläsning

Uppsala universitet - Campus Gotland och Gotlands Försvarsförening gästas av Överbefälhavaren Micael Bydén som talar om försvarets utveckling. Alla är välkomna!