Guidad stadsvandring med Mikael Norrby

  • Datum:
  • Plats: Campus Gotland
  • Föreläsare: Universitetsguiden Mikael Norrby.
  • Webbsida
  • Arrangör: Campus Gotland
  • Kontaktperson: Mikael Norrby
  • Visning

Följ med universitetsguiden Mikael Norrby runt medeltida Visby och hör om
stadens fantastiska historia (språk engelska).

Lördag kl. 11.00 och 14.00.
Söndag kl. 13.00.
Start vid huvudentrén, Cramérgatan 3; 70-90 minuter.
Ingen föranmälan krävs.
Välkommen!