ForskarFredag på Gotland

  • Datum:
  • Plats: Fenomenalen Skeppsbron 4
  • Webbsida
  • Arrangör: Fenomenalen Science Center, Riksantikvarieämbetet, Uppsala universitet - Campus Gotland
  • Kontaktperson: Petra Lindberg
  • Utställning

Hjärtligt välkommen till Fenomenalen på Skeppsbron 4 i Visby där allmänheten kan delta i After Science (fredag 28/9 kl 16-19) och Science Café (lördag 29/9 kl 13-15).

Campus Gotland arrangerar tillsammans med Fenomenalen och Riksantikvarieämbetet vetenskapsfestivalen ForskarFredag. Evenemanget vill skapa mötesplatser mellan forskare och allmänhet, visa hur roligt, spännande och intressant forskning kan vara och hur det egentligen är att jobba som forskare.

Program: 

FREDAG 28 SEPTEMBER

Kl 14.00-17.00 Science lab

Spännande och roliga laborationer för barn i Fenomenalens lab.

kl 16-19 After Science

Välkommen att lyssna på och prata med forskare och experter från Uppsala universitet, Blått centrum Gotland, Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län. Klockan 16 och 17.30 blir det korta mini-föreläsningar och däremellan får alla mingla, ställa frågor och diskutera. De som medverkar är:

Karin Bengtsson Uppsala universitet, kommer att prata om ekologin hos långlivade växter på alvarmarker, i synnerhet gotlandssolvändan. Hur går det med växterna en sommar som denna, utan regn under flera månader? Strategier för överlevnad och reproduktion.

Gunilla Rosenqvist Uppsala universitet, pratar om sin forskning om kantnålarna där världen är lite omvänd med gravida hanar och färggranna honor som konkurrerar om hanarna.

Andreas Pettersson Länsstyrelsen i Gotland län, berättar om aquaponik, samodling av växter och fisk som kan bli en del av lösningen på framtidens hållbara matproduktion.

Mikael Hassellind projektledare Testbädd Storsudret berättar om arbetet med att säkra tillgången på dricksvatten på Storsudret.

Patrik Johansson Region Gotland, berättar om olika insatser som görs av Region Gotland med tanke på vattenbristen, bl a avsaltningsenheten Kvarnåkershamn.

Undervattensfotografen Anders Nyberg visar bilder på livet i sjöar och hav.

Riksantikvarieämbetets kulturarvslaboratorium finns på plats med avancerad analysutrustning och visar hur de jobbar med kulturarvet.

Vid vattenbaren blir det vatten i alla dess former, bland annat avsaltat havsvatten!

Vi bjuder på dryck, tilltugg och möjlighet att mingla med dem som vet!

 

LÖRDAG 29 SEPTEMBER

Kl 11.00-15.00 Science lab

Spännande och roliga laborationer för barn i Fenomenalens lab.

kl 13-15 Science café

Välkommen att lyssna på och prata med forskare och experter från Uppsala universitet, Blått centrum Gotland, Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län. Klockan 13 blir det korta mini-föreläsningar och sedan får alla fika, ställa frågor och diskutera. De som medverkar är:

Gunilla Rosenqvist pratar om sin forskning om kantnålarna där världen är lite omvänd med gravida hanar och färggranna honor som konkurrerar om hanarna.

Andreas Pettersson berättar om aquaponik, samodling av växter och fisk som kan bli en del av lösningen på framtidens hållbara matproduktion.

Patrik Johansson berättar om olika insatser som görs i Region Gotland med tanke på vattenbristen bl a avsaltningsenheten Kvarnåkershamn.

Undervattensfotografen Anders Nyberg visar bilder på livet i sjöar och hav.

Riksantikvarieämbetets kulturarvslaboratorium finns på plats med avancerad analysutrustning och visar hur de jobbar med kulturarvet.

Vi bjuder på fika och möjlighet att prata med dem som vet!

Fri entré

Vetenskapsfestivalen ForskarFredag arrangeras över hela Sverige den sista fredagen i september sedan 2006. ForskarFredag samordnas nationellt av föreningen Vetenskap & Allmänhet. www.forskarfredag.se  

ForskarFredag 2018 stöds nationellt av: AFA Försäkring, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Jernkontoret, Kungl. Vitterhetsakademien, Naturvetarna, Oskar och Maria Ekmans Donationsfond, SULF – Sveriges universitetslärare och forskare, Sveriges Ingenjörer, Vinnova, Wenner-Gren Stiftelserna och ÅForsk.