Innovation Day på Campus Gotland

Tycker du att det är kul med innovation och nytänkande? Tycker du att du sprudlar av goda idéer? Då är du välkommen till Innovation Day på Science Park Gotland den 5 december.

Under en hel dag kommer vi att i grupper arbeta med en av de stora samhällsutmaningarna, nämligen hållbarhet. Syftet för dagen är att hitta nya idéer för hur man kan skapa hållbarhet inom en fråga som är väldigt viktig för Gotland: destinationsutveckling och kryssningsturism. Frågan som du som student ställs inför under dagen är: hur kan vi skapa hållbar kryssningsturism i Visby?

Delta i Innovation Day 2018, och du får allt detta:

1. Inblick i komplexa samhällsproblem och hur du med din utbildningsbakgrund kan bidra till att lösa dem
2. Övningar tvärvetenskapligt samarbete och hur du kan nyttja mångfald konstruktivt
3. Förståelse för hållbarhet som en systematisk relation mellan en ekologisk, ekonomisk och samhällelig dimension samt hur du kan implementera ett hållbarhetsperspektiv i praktiken.
4. Förståelse för lokalsamhället Gotland, och vilka möjligheter och utmaningar som finns här
5. Övning i metoden Design Thinking, som används inom alla olika branscher i arbetslivet
6. Kontaktnät både med presumtiva, samhällsengagerade arbetsgivare och likasinnade studenter, för fortsatt samarbete
6. Fika och lunch.

Anmäl dig senast 30 november! 

Läs mer om Innovation Day 2018 och om hur du anmäler dig.