Sustainability Talks

  • Datum: –15.00
  • Plats: Campus Gotland B24
  • Föreläsare: Vanessa Andreotti
  • Webbsida
  • Arrangör: Campus Gotland
  • Kontaktperson: Josefin Mardi
  • Seminarium

Hur kan vi inspirera och inspireras till att agera och ställa frågor på nya sätt i en värld som behöver nya och kreativa förhållningsätt och metoder?

Vanessa de Oliveira Andreotti är professor i utbildning för hållbar utveckling och innehavare av Kanadas forskningsstol inom etnicitet, ojämlikhet och global förändring vid universitetet i British Columbia. Hon har stor internationell erfarenhet av att arbeta över sektorsgränser inom ämnesområden som global rättvisa, hållbarhet, samhällsengagemang, traditionella kunskapssystem och internationalisering.

Vanessa kommer under seminariet att presentera ett pedagogiskt experiment som öppnar upp för samtal om vår kollektiva existens som står inför dagens komplicerade kriser.

Te och kaffe serveras.
 
Vänligen registrera dig till seminariet genom att skicka ett mail till info@swedesd.uu.se senast 1 december. För mer information, kontakta Lovísa Eiríksdóttir lovisa.eiriksdottir@fek.uu.se