Sal D13 - plan 1 - D-huset

Sal D13 ("ekolabbet") har 30 sittplatser. Projektor finns. Dagens schema för sal D13 - ekologilabbet (TimeEdit).

Salen används framförallt av universitetets program inom kulturvård (Byggnadsantikvarieprogrammet samt Föremålsantikvarieprogrammet) och biologi (Kandidatprogrammet i miljövetenskap).

Särskilda säkerhetsföreskrifter gäller och dessa är anslagna på ett plakat på dörren mellan stora labb-salen (D13) och vestibulen/kapprummet. Universitetets sidor om kemikaliehantering. Frågor om rutiner och föreskrifter kring salen inklusive kemikalier ställs till Maria Brunskog vid konstvetenskapliga institutionen, avdelningen för kulturvård.