Internationell kräftkonferens 27 - 30 augusti 2019

Kräftkonferens 2019

In English below

Blått Centrum Gotland, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Östra Finlands universitet  arrangerar en internationell konferens om kräftor den 27 till 30 augusti 2019. Konferensen har fokus på sötvattenskräftor, både odlade och vilda, och är ett tillfälle för forskare och praktiker att mötas och diskutera. Notera datumet i kalendern så kommer det mer information längre fram.

För mer information kontakta

Gunilla Rosenqvist, Blått Centrum Gotland
E-post: gunilla.rosenqvist@geo.uu.se

Lennart Edsman, SLU
E-post: Lennart.edsman@slu.se

International Crayfish Conference 27-30 August 2019

Please save the date for an International conference on Crayfish arranged by Blue Centre Gotland, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU) and University of Eastern Finland. This conference will focus on freshwater crayfish and is open to both researchers and crayfish farmers.

For more information, please contact

Gunilla Rosenqvist, Blue Centre Gotland
Email: gunilla.rosenqvist@geo.uu.se

Lennart Edsman, SLU
Email: Lennart.edsman@slu.se

Blått centrum Gotland

Blått centrum Gotland (BCG) är ett samverkansprojekt mellan Uppsala universitet, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland.