Campus Gotland

Språkverkstaden på Campus Gotland

Språkverkstaden erbjuder alla studenter på grund- och avancerad nivå vid universitetet vägledning i skriftlig och muntlig framställning. Här arbetar flera handledare som ger tips och råd.

Språkverkstaden är gratis och tillgänglig för alla studenter och doktorander vid Uppsala universitet. Vi erbjuder individuell handledning i skriftlig och muntlig framställning i svenska. Samtliga av oss handledare har stor och bred erfarenhet av att vägleda i vetenskapligt skrivande och talande.

Vi erbjuder även stöd till undervisande lärare vid universitetet när det gäller utvecklandet av studenters kommunikationsträning. Vi kan t.ex. bidra med föreläsningar och annat skrivstöd som en integrerad del av en kurs.

Hur går handledningen till?

När du bokar tid för handledning vill vi veta vad du önskar hjälp med, vilken typ av uppgift du arbetar med och vilket ämne du läser.

Läs mer om handledningen

Boka tid hos oss

Boka tid för handledning hos Språkverkstaden på e-post: gotland@sprakverkstaden.uu.se.

Kom ihåg att bekräfta om du vill ha den föreslagna tiden. Om du inte kan komma – avboka!

Vi har vårt handledningsrum E32 i biblioteket.

Handledning i svenska

  • Tisdag 13.00 - 15.00
  • Torsdag: 13.00 - 15.00
  • Fredag: 10.00 - 12.00

Handledning i engelska

Språkverkstaden ger även handledning i engelska. Gå till Language Workshop in English.

Handledare