Studera med funktionshinder

Vad är funktionsnedsättning

Om du har en varaktig funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du få stöd under din studietid på universitetet.

Vi är fyra samordnare som arbetar med särskilt pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning, tre i Uppsala och en på Gotland. Kontaktuppgifter till samordnaren på Campus Gotland.

Kom ihåg att ansöka om särskilt pedagogiskt stöd i god tid, gärna redan när du ansöker till en utbildning vid Uppsala universitet.