Campus Gotland

Studera effektivare

Att studera på universitetsnivå innebär mycket självstudier och eget ansvarstagande. För att plugga effektivt krävs planering, struktur, motivation och bra förutsättningar.

Tips på vägen

Ta reda på var du pluggar bäst: hemma, i biblioteket eller på campus? Se till att din studieplats har så få störningsmoment som möjligt. Gör undan ”måsten” innan du börjar plugga så de inte tar fokus från studierna.

När läser du bäst? Vid vilken tid på dygnet är du mest mottaglig? Hur lär du dig bäst? Läsa, lyssna, skriva, eller en blandning? Ensam eller i en studiegrupp?

Dela upp pluggandet i korta pass, hjärnan orkar inte hålla fokus alltför länge. Ta pauser för att äta, röra på dig, memorera det du nyss lärt dig. Att plugga oavbrutet i flera timmar ger INTE bättre resultat än att plugga korta pass med många pauser.

Ha delmål för varje studiepass, vad ska du hinna med idag? Kom ihåg att dina mål ska vara realistiska.

Fastna inte i uppskjutandefällan! Den är lockande för stunden men kan bli början till en ond spiral som leder till obehag och risk att hamna efter med studierna.

Tveka inte att höra av dig till Studenthälsan eller Studievägledningen för råd och hjälp.

Förbättra din studieteknik

Det är stor skillnad att läsa på högskolenivå jämfört med att läsa på gymnasiet. På universitetet förväntas du att ta ett större ansvar för dina studier än på gymnasiet. Din studieteknik blir viktig.

Förbättra din studieteknik