Internationella kansliets aktiviteter - hösten 2018

Under hösten erbjuder Internationella kansliet olika evenemang på Campus Gotland som ger information om hur studier och praktik utomlands kan bli en del av din utbildning vid Uppsala universitet.

Förutom programmet nedan kan vi tillägga att vi 19 - 21 november har en särskild Ansökningsakut för dig som vill ha sista-minuten-hjälp med ansökan för utbytesstudier samt Minor Field Studies (MFS).

Program - hösten 2018

Onsdag 5 september klockan 12.05-12.55 i sal B22: Minor Field Studies & Erasmuspraktik
Vi presenterar tidigare studenters erfarenheter och berättar hur du gör för att söka stipendierna för Minor Field Studies (MFS) och Erasmuspraktik. Läs om Minor Field Studies här. Läs om Erasmuspraktik här.

Onsdag 3 oktober klockan 10.00-11.45 och 13.30 - 14.30 innanför huvudentrén: Utbytesstudier
Träffa de före detta utbytesstudenterna Isolde och Anton innanför huvudingången och fråga om deras erfarenheter. Läs mer om evenemanget här.

Onsdag 3 oktober klockan 12.05-12.55 i sal B22: Utbytesstudier
Vill du läsa kurser vid något av Uppsala universitets partneruniversitet? Ansökan för utbytesstudier hösten 2019 är öppen 22 oktober - 22 november. Tidigare utbytesstudenter berättar om sina erfarenheter och Internationella kansliet ger goda råd inför ansökan. Läs om utbytesstudier här.

Torsdag 25 oktober klockan 10.00-16.00 i entrén och sal B22: Gotland Goes Global
Under denna dag anordnas flera evenemang om utlandsstudier och personalmobilitet. Våra Study Abroad ambassadörer står i entréhallen och berättar om sina erfarenheter och våra handläggare svarar på frågor i restaurangen. Programmet för Gotland Goes Global.

Torsdag 6 december klockan 12.05-12.55 i sal B22: Sommarkurser utomlands
Läs en kurs under sommaren 2019 vid något av Uppsala universitets partneruniversitet. Ansökan är öppen 16-31 januari 2019. Vi berättar om utbudet och hur ansökan går till. Läs mer om sommarkurser utomlands.

Ansökningsakuten

Ansökan för utbytesstudier med start ht 2019 är öppen 22 oktober - 22 november och ansökan för Minor Field Studies som avslutas senast 30 juni 2019 är öppen 15 - 22 november. Av den anledningen har vi satt in extra drop-in tider för dig som vill ha hjälp med din ansökan. 

När: 19-21 november, klockan 12 - 14.
Var: Det så kallade "Torget" på nedre botten i D-huset.

Institutions- och ämnesanknutna utbyten

Många av våra institutioner har egna utbytesavtal och dessa administreras på lite olika sätt. Institutions- och ämnesanknutna utbytesprogram är alltid knutna till studier vid en viss institution eller inom ett visst ämnesområde. Se vilken institution du tillhör så kan du vända dig dem till för information om de har platser du kan söka.

Kontakta oss!

Internationella kansliet vid universitetet hjälper dig med information och vägledning kring utlandsstudier.

Innan du kontaktar oss, har du...

När och var: Internationella kansliets handläggare finns tillgänglig för drop-in på Campus Gotland varje tisdag klockan 15 - 16.30. Under ansökningsperioder kan du också boka samtalstid (30min), se tider och boka här. Du hittar oss i D-husets bottenplan, precis till höger innanför entrén.
E-post: mobility@uu.se
Utbytesstudier vid Uppsala universitet på Facebook