Utbildning vid Campus Gotland - vårterminen 2019

Utbudet nedan visar program och kurser vårterminen 2019. Sista ordinarie anmälningsdag till vårens program och kurser var 15 oktober 2018.

Anmälan till program och kurser våren 2020 öppnar 15 september 2019.

Program

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Kurser

Arkeologi/Osteologi
Arkeologi B, 30 hp
Arkeologi C, 30 hp
Arkeologi med inriktning mot osteologi C, 30 hp
Avancerad fältkurs i arkeologi, 15 hp
Osteologi B, 30 hp

Biologi/Miljövetenskap
Anatomi och funktion hos växter och djur, 7,5 hp - distans
Ekologi, 7,5 hp - distans
Floristik och faunistik, 7,5 hp - distans med frivilllig träff i Visby
Genetik, 7,5 hp - distans
Miljödata och tillämpad miljöstatistik, 10 hp
Miljö- och förvaltningsrätt, 10 hp
Miljö och klimat i förändring, 15 hp
Miljöövervakning och GIS, 15 hp
Natur- och kulturlandskapets biologiska mångfald, 15 hp
Projekt i miljörätt, 5 hp
Statistik för miljövetare, 5 hp

Ekonomisk historia
Marknad, makt och kontrakt, 30 hp

Energiteknik
Beslutsanalys i energiplanering med fokus på vindkraft, 7,5 hp - distans - engelska
Forskningsmetoder i vindkraftprojektering, 10 hp - engelska
Hållbar utveckling, 7,5 hp - distans
Trender i vindkraftsindustrin, 5 hp - engelska
Vindkraft - elsystem och nätanslutning, 7,5 hp - distans - engelska
Vindkraft - energiberäkningar, 7,5 hp - distans - engelska
Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp - distans - kvartsfart
Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp - distans - halvvfart
Vindkraft - grundkurs, 7,5 hp - distans - halvvfart - engelska
Vindkraft - installation, drift och underhåll, 7,5 hp - distans - engelska
Vindkraft - vindresurser, 7,5 hp - distans
Vindkraft - vindresurser, 7,5 hp - distans engelska

Etnologi
Etnologi B, 30 hp - distans
Etnologiska källor och metoder, 7,5 hp - distans
Etnologisk uppsats, 7,5 hp - distans
Kulturarvens visuella och narrativa uttrycksformer, 7,5 hp - campus eller distans
Kulturvetenskapliga perspektiv och analysmetoder, 7,5 hp - distans
Uttrycksformer: musik, dans och bild, 7,5 hp - distans

Företagsekonomi
Affärsredovisning med tillämpad företagsekonomisk analys, 7,5 hp
Ekonomisk kalkylering, 7,5 hp
Grundkurs i marknadsföring 1, 7,5 hp
Organisation I. Individen och gruppen i organisationen, 7,5 hp

Genusvetenskap
Genusvetenskap B, 30 hp

Geografi/Samhällsgeografi
Stadsliv och hållbar utveckling, 7,5 hp - distans

Juridik
Nätbaserad juridisk översiktskurs, 15 hp - distans

Konstvetenskap
1900-talet mode och miljöer, 7,5 hp - distans
Den moderna stadens födelse, 7,5 hp - distans
Japans konst, arkitektur och visuella kultur, 7,5 hp - distans
Konstvetenskap B, 30 hp - distans
Konst, kontext och uppvisningskultur i renässansens och barockens Italien, 7,5 hp - distans
Landskapsbildens historia, 7,5 hp - distans

Kulturvård
Bevarandeprinciper och kulturvärden, 7,5 hp
Byggnadsdokumentation och bebyggelsehistoriska studier, 15 hp
Byggnadstekniker i sten och trä, 15 hp
Föremål och design, 15 hp
Interiörer och möbler, 15 hp
Klimat och kulturarv, 7,5 hp - engelska
Kulturarven och kyrkorna i Norden. Bruk och förståelse i historia och samtid, 15 hp
Kulturarv i väpnade konflikter, 7,5 hp - engelska
Kulturarv som drivkraft för regional utveckling, 7,5 hp - engelska
Kulturarvspolitik och identitet, 7,5 hp - engelska
Teknisk-antikvarisk byggprocess, 15 hp
Teknisk-antikvarisk samlingsförvaltning, 15 hp

Ledarskap/kvalitetsteknik
Ledarskap - kvalitet - förbättring B, 30 hp - distans

Programvaruteknik
Algoritmer och datastrukturer, 7,5 hp - campus eller distans
Applikationsutveckling och mobilitet, 7,5 hp - campus eller distans
Data Analytics, 7,5 hp - campus eller distans
Databaser 2, 7,5 hp - campus eller distans
Dynamiska webbapplikationer, 7,5 hp - campus eller distans
Innovation och förändringsarbete, 7,5 hp - campus eller distans
Systemutvecklingsmetoder, 7,5 hp

Speldesign/Gestaltning
3D-modellering och visualisering med ZBrush, 15 hp - distans - engelska
Grafisk design för webb, 7,5 hp - distans - engelska
Motion Capture för spel, 7,5 hp - engelska
Spelutveckling för Android, 7,5 hp - distans - engelska
Ubika spel - en introduktion, 7,5 hp - engelska

Svenska/Nordiska språk
Andraspråksinlärning i teori och praktik, 7,5 hp

Vårdvetenskap
Grundläggande handledningsmetodik med inriktning mot verksamhetsförlagd utbildning inom vårdsektorn, 3 hp