Sista svarsdag till vårens utbildningar

GLÖM INTE ATT SVARA JA!

Du måste svara på ditt antagningsbesked för att kunna få en plats på den utbildning som du vill gå på. Du ska svara oavsett om du är antagen eller reservplacerad.

Svara senast klockan 24.00 den 17 december på Mina sidor på Antagning.se.