Hållbara besök på Gotland

  • Date: –15:00
  • Location: e-möte
  • Lecturer: Sabine Gebert-Persson, forskare Uppsala universitet Frida Ganshed, verksamhetsledare Gotlands besöksnäring AB Paul ”Dino” Larsson, ordförande Tillväxt Gotland Karin Wisnes, Region Gotland Sofia Hoas, Gotlands museum Fornsalen
  • Organiser: Uppsala universitet och forskningsprojektet Hållbara besök, i samarbete med Region Gotland, Gotlands förenade besöksnäring och Tillväxt Gotland.
  • Contact person: Mathias Cöster
  • Seminarium

I samband med Covid-19 har besöksnäringen stannat upp. Här diskutera vi hur den gotländska besöksnäringen ska kunna finna en hållbar väg framåt när pandemin väl är över. Uppsala universitet och forskningsprojektet Hållbara besök, i samarbete med Region Gotland, Gotlands förenade besöksnäring och Tillväxt Gotland, bjuder in till ett onlineseminarium (i Zoom).

En utmaning för gotländska besöksnäringen är hur vi ska kunna finna en väg framåt när pandemin väl är över, för att växa, säkra befintliga arbetstillfällen och skapa nya. Samtidigt innebär fler besökare en ökad potentiell belastning på det gotländska samhället, den bofasta befolkningen, miljön och inte minst på det kulturarv som ligger till grund för att besökare vill resa till Gotland. Du anmäler dig till seminariet här. OBS! Max 50 deltagare.