Hantera din stress och skapa en hållbar studietid - föreläsning med Studenthälsan

På denna föreläsning lär du dig mer om vad stress är, hur du kan förebygga och hantera stress på ett funktionellt sätt, för att skapa en mer hållbar studietid!

Du som är student vid Uppsala universitet, SLU i Uppsala eller Johannelunds teologiska högskola är välkommen att delta på Studenthälsans föreläsningar och grupper. 

Att studera vid universitet kan innebära positiva utmaningar, men också kännas svårt.

Som student är det vanligt att uppleva att kraven överstiger ens resurser. Det kan leda till stress, och trots att det varken är fel eller farligt att känna stress så kan det påverka både studierna och livet i stort på negativa sätt.

På denna föreläsning lär du dig mer om vad stress är, hur du kan förebygga och hantera stress på ett funktionellt sätt, för att skapa en mer hållbar studietid!

Föreläsningen hålls digitalt via Zoom. Ingen anmälan krävs.