Många nya utbildningar att välja på till hösten vid Campus Gotland

19 March 2018

Nu har ansökningen till höstens utbildningar öppnat och på Uppsala universitet - Campus Gotland erbjuds inte mindre än nio nya program.

Fyra av dessa är på grundnivå och fem på avancerad nivå.
 
- Det är ett väldigt spännande skede vi befinner oss i. Vårt utbud av utbildningar tar i år ett stort steg framåt, säger Olle Jansson, rektorsråd för Campus Gotland.
 
Flera av de nya utbildningarna tar sin utgångspunkt i hållbarhetsfrågor och flera är kopplade till hur besöksnäringen kan hitta mer hållbara vägar i framtiden.
 
- Det här är frågor som är högst aktuella i samhället och som vi vet engagerar många. Det är också frågor som har stark förankring här på campus och som vi kommer att utveckla än mer de närmaste åren. Det ska bli intressant att se hur våra nya utbildningar och studenter tar plats på campus och i Visby, säger Olle Jansson.
 
Campus Gotland väljer att marknadsföra utbildningarna bland annat genom en kampanj på temat "En ö som formar dig".
 
- Vi vill berätta om möjligheten att studera vid Uppsala universitet på Gotland. När vi frågar våra studenter vad som är det bästa med att plugga här svarar de ofta gemenskapen, närheten mellan människor och så förstås den fantastiska miljön i Visby och på resten av Gotland. I kommunikationen har vi valt att lyfta fram några ord från gutamålet som beskriver just detta: farnytte (gemenskap, sällskap på resa), seideman (kamrat) och sainhaust (senhöst),  säger Petra Lindberg, kommunikatör vid Campus Gotland.
 
 
De nya utbildningarna på grundnivå är:

  • Kandidatprogram i digital affärsutveckling
  • Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap
  • Kandidatprogram i samhällsplanering - miljö, resurser och globalisering
  • Socionomprogrammet

 
På avancerad nivå, som alltså kräver att man har en examen på grundnivå, är de nya utbildningarna:

  • Distriktssköterska – Specialistsjuksköterskeprogrammet
  • Entreprenörskap för destinationsutveckling - Magisterprogram i hållbar destinationsutveckling
  • Hållbara naturbaserade destinationer - Magisterprogram i hållbar destinationsutveckling
  • Masterprogram i hållbar destinationsutveckling
  • Tillämpad kulturarvspolitik - Magisterprogram i hållbar destinationsutveckling

Alla program finns här: http://www.campusgotland.uu.se/utbildning/program/
 
För mer information kontakta Olle Jansson, 0498-108220 eller Petra Lindberg, 0498-108249.