SuHRF - Nytt forskningsforum på Campus Gotland!

11 March 2019

Sustainable Heritage Research Forum (SuHRF) är ett nytt forskningsforum som ska initiera och stimulera tvärvetenskaplig forskning om hållbar kulturvård.

Alla ämnen som finns representerade på Campus Gotland har möjlighet att på olika sätt delta i forumets verksamhet och söka medel för att utveckla forskningsprojekt genom ett gästforskarprogram.

Forumet fokuserar särskilt på tre teman:

  • Energiomställning - Natur- och kulturresurser 
  • Samhälle i förändring - Konflikt, identitet och politik
  • Kulturarv och regional utveckling - Innovation och kreativa näringar

OBSERVERA att första utlysningen av gästforskarmedel och ansökningsstöd är öppen nu. Deadline för ansökningar är 31 mars. Alla verksamma på Campus Gotland kan söka. Instruktioner och mer information om forskningsforumet samt dess teman finns på vår alldeles nyöppnade hemsida: http://www.campusgotland.uu.se/suhrf/

Vill du komma i kontakt med oss? Vi sitter längst ner i korridoren på bottenplanet i A-huset på Campus Gotland. Välkomna hit eller kontakta oss via mejl/telefon!

Anna Karlström, forskare i kulturvård
anna.karlstrom@konstvet.uu.se, 0498-108329 / 070-5178023
Susanna Carlsten, adjunkt i kulturvård
susanna.carlsten@konstvet.uu.se, 070-1679946