Forskare, lärare och studenter bjuds in till temavecka om utbildning och hållbarhet

14 January 2020

Open Conversation är en workshopserie om utbildning och hållbarhet på Campus Gotland.

Forskare, lärare och studenter vid Campus Gotland bjuds in till workshops under fyra dagar för att utforska hållbarhet inom utbildning.

Temaveckan äger rum 3-6 februari och syftar till att bygga kunskap om hur pågående kurser och program skulle kunna utvecklas för att möta och hantera vår tids hållbarhetsfrågor, kartlägga befintliga kompetenser och kapaciteter inom området, samt arbeta fram förslag på nya kurser och metoder i syfte att stärka utbildningen vid Campus Gotland. 

Veckan arrangeras av Swedesd - internationellt center för lärande för hållbar utveckling, tillsammans med Klimatledarskapsnoden vid Uppsala universitet inom ramen för Lärandelabbet för hållbar utveckling (ESD Learning Lab). Evenemanget genomförs på engelska.

 

Mer information, program och anmälan