Om digitalisering: Att inte koka en ö

21 January 2020

Samhället och människans tillvaro förändras kontinuerligt. De senaste årtiondena har digitaliseringen medfört stor förändring – även om det inte är något vi reflekterar över dagligen.

"Det något morbida uttrycket “som att koka en groda” ligger nära till hands. I det här fallet är det dock smygande förändringar i samhället det gäller. Dessa påverkar Gotlands invånare, företag, och offentliga förvaltning, som kontinuerligt förhåller sig till vad som sker i omvärlden."

Detta skriver Jonas Sjöström, projektledare för Digital Innovation Gotland (DIG) tillika
docent i informationssystem vid institutionen för informatik och media.

Ta del av hela inlägget "Om digitalisering: Att inte koka en ö" på DIGs blogg.


Syftet med forskningsprojektet Digital Innovation Gotland (DIG) är att överbygga utmaningar som hindrar Gotland från att bli en innovativ och konkurrenskraftig region. Läs mer om DIG.