Enkät till alla campusstudenter - hur är det att vara student i Visby?

23 January 2020

Nu vill Campus Gotland, Region Gotland och Gotlands studentkår Rindi veta vad studenterna tycker om att studera i Visby.

The information below in English.

Innan jul gick en enkät via mejl ut till alla studenter som läser på våra campusprogram. Enkäten är ett samarbete mellan Uppsala universitet - Campus Gotland, Region Gotland och Gotlands studentkår Rindi. Ambitionen är att förbättra studentlivet i Visby. Det ska vara stimulerande, tryggt och attraktivt att studera och leva på Gotland och i Visby.Huvtröja

För att kunna skapa förutsättningar för detta behöver vi veta vad ni studenter tänker och tycker i olika frågor.

Vi hoppas därför att du vill delta i en anonym enkätundersökning som tar cirka tio minuter att besvara. Så kolla gärna din mejl och svara på enkäten.

Vi kommer att lotta ut tio stycken huvtröjor och tio stycken Tygväskatygväskor - båda med universitetets logotyp - bland de studenter som svarar på enkäten!

Då resultaten är bearbetade och analyserade kommer vi att återkoppla resultaten till alla studenter.

Stort tack för din medverkan!

Olle Jansson
Rektorsråd, Uppsala universitet – Campus Gotland