Rekommendation om coronaviruset – uppdatering 24 februari 2020

4 February 2020

Uppsala universitet bevakar läget och följer Folkhälsomyndighetens och UD:s information och rekommendationer. Dessa myndigheter uppdaterar sin information och sina rekommendationer löpande.

Utrikesdepartementet avråder från alla resor till Hubei-provinsen. Vidare avråder UD från icke nödvändiga resor till övriga delar av Kina, med undantag för Hongkong och Macao. Avrådan gäller tills vidare.

Coronasmitta har bekräftats i norra Italien, det rör sig om regionerna Lombardiet, Veneto, Piemonte och Emilia Romagna. För att begränsa ytterligare spridning av coronaviruset har italienska myndigheter beslutat om inrese- och utreseförbud i de röda zonerna. Skolor och universitet kommer att hållas stängda. Evenemang och manifestationer stoppas också i de drabbade områdena. För mer information se UD:s hemsida och UD resklar. 

Uppsala universitet rekommenderar dig som planerat att resa till drabbade områden att noga följa rekommendationer från UD, Folkhälsomyndigheten, de universitet där besök planeras, samt flygbolagens information. Flera universitet har meddelat att de studenter som planerat resa ej bör komma i nuläget.

Medarbetare och studenter som nyligen vistats i drabbade områden bör kontakta sin närmaste chef eller sin utbildningsansvarige vid sin institution vid hemkomsten. Rekommendationen är i nuläget att arbeta eller studera hemifrån i två veckor efter hemkomst. Vid influensaliknande symtom och luftvägsbesvär kontakta vården genom sjukvårdsupplysningen 1177 och följ deras anvisningar.

Om ditt arbete eller dina studier påverkas av ovanstående, kontakta din närmaste chef eller din utbildningsansvarige vid din institution så att arbete eller studier kan fullföljas på bästa sätt.

Uppsala universitet är i kontakt med de studenter och anställda som vi har kännedom om som nyligen har varit i drabbade områden för studier, besök i hemlandet eller arbete. Om du inte blivit kontaktad vänd dig som anställd till din närmsta chef och som student till din utbildningsansvarige vid din institution.

Berörda studenter och medarbetare uppmanas att hålla sig uppdaterade via nedanstående webbsidor: