Sök forskningsmedel inom hållbarhet och kulturarv

15 September 2020

Nu är det dags att söka medel från SuHRF inom området hållbarhet och kulturarv. Deadline för ansökningar om forskningsstöd för att bjuda hit gästforskare och gästdoktorander är den 30 september.

Ansökningar om forskningsstöd för att anordna workshops och seminarier eller för att skriva större forskningsansökningar kan göras löpande. Se mer information i länken nedan.

Välkommen med din ansökan!

https://www.campusgotland.uu.se/suhrf/forskningsstod/

Är du osäker på om ditt forskningsämne är relevant inom SuHRF? Ja, det är det med största sannolikhet! Se mer information i länken nedan.

https://www.campusgotland.uu.se/suhrf/om-suhrf/relevans-for-mitt-amne-eller-institution/

Sustainable Heritage Research Forum

SuHRF är ett forum med verksamhet inom området kulturarv och hållbarhet på Campus Gotland. SuHRF bidrar bland annat med:

  • finansiella resurser för att stötta forskningssamarbeten
  • dialog med allmänheten
  • föreläsningar, seminarier och workshops som på olika sätt anknyter till området kulturarv och hållbarhet.