Covid-19-rapport den 13 november

13 November 2020

Antalet konstaterade fall av covid-19 vid Uppsala universitet har ökat något jämfört med förra veckan: 247 personer är bekräftade smittade sedan terminsstart.

Den 13 november (v 46) kan smittspridningen sammanfattas med att det finns 247 bekräftade fall av covid-19 sedan terminsstart.

Av dessa är:

  • 225 studenter (varav 2 på Gotland) – en ökning med 34 fall under senaste veckan.
  • 6 doktorander – ingen ökning senaste veckan.
  • 16 anställda – en ökning med 7 fall under senaste veckan.
     

Om du är konstaterad smittad av covid-19 måste du, enligt smittskyddslagen, även informera människor i din närhet som du kan ha smittat. Uppsala universitet har skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt.

Om du är konstaterad smittad av covid-19 så att det mycket viktigt att du ser till att hålla dig hemma: Gå varken till campus, till tentamenssalar eller jobb. Håll dig uppdaterad på de förhållningsregler som finns.

Fördelning på vetenskapsområden

De 225 studenter som konstaterats smittade fördelas på följande vetenskapsområden. Inom parentes visas antalet nya konstaterade smittade jämfört med veckan innan.

  • Hum/Sam – 105 (+13) konstaterade fall.
  • Med/Farm – 87 (+16) konstaterade fall.
  • Tek/Nat – 33 (+8) konstaterade fall.

Fördelningen av dessa konstaterade fall är fortfarande relativt jämnt fördelade över Uppsala universitets olika campusområden.

Samtliga 247 konstaterade fall kan kopplas till 149 olika kurser och program (olika terminer) samt vid 12 institutioner/alt. campus vid universitetet. För första gången rapporteras om anställd med konstaterad smitta vid campus Gotland.

Hantera konstaterad smitta inom utbildning

Vid konstaterad smitta hanterar respektive vetenskapsområde frågan om utbildningen ska fortsätta att bedrivas via campusundervisning (om så sker idag), alternativt om det är befogat med en övergång till online-studier. Region Uppsala hanterar smittspårningen och kontaktar de personer som anses nödvändiga utifrån de rapporterade kontakter som smittbäraren har haft. För denna process har universitetet inget ansvar.

En ökning av antalet fall i Region Uppsala/Region Gotland

Antalet konstaterade smittade i Region Uppsala per vecka under v.43 – 347 st,  v.44 – 880 st och v.45 – 1017. Det visar en tydlig negativ tendens när det gäller antalet smittade under senaste veckan i Uppsalaregionen.

Antalet konstaterade smittade i Region Gotland per vecka under v.43 – 33 st, v.44 – 68 st och v.45 – 186 st. Det visar även här en tydlig negativ tendens när det gäller antalet smittade under senaste veckan i Region Gotland.

Källa: Folkhälsomyndigheten.

Mer information

Smittskyddslagen kräver:

Om du är bekräftad smittad så ska du enligt smittskyddslagen även informera människor som du misstänker att du kan ha överfört smitta till. Uppsala universitet har därför skapat en elektronisk rutin för att hjälpa dig att göra det anonymt, som ett led i Uppsala universitets strävan att minska smittspridning av Covid-19.

Testa? Testa inte?

En uppmaning från smittskyddsläkaren i Uppsala län är att inte testa sig igen efter genomgången covid-19 sjukdom. Det fyller ingen medicinsk funktion och det dränerar provtagningsresurser helt i onödan. Resurserna för PCR-provtagning i Region Uppsala är under hård belastning.

Fortfarande gäller de tidigare råden för att minska spriddspridning av covid-19.